Mākoņrisinājumu ABC

Visapkārt dzirdēts par mākoņtehnoloģijām un to nozīmi jaunajā digitālajā ekonomikā, bet kas ir mākonis? Mākoņu tehnoloģijas ļauj vienkāršāk pārvaldīt un plašāk izmantot IT iekārtas un programmatūru – tieši tādā apmērā, kāds jums ir vajadzīgs. Jums nav jāuztraucas par iekārtām un tehnisko programmatūru, lai izmantotu skaitļošanas resursus mākonī savu lietotņu pārvaldībai, vai varat abonēt tikai nepieciešamo lietotni kā pakalpojumu. Atbilstoši sava biznesa vajadzībām jūs varat izvēlēties, kurā mākoņa veidā šos risinājumus darbināt - publiskajā, privātajā vai hibrīdmākonī.

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra

Informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūru veido sastāvdaļas, kas nepieciešamas uzņēmuma IT vides darbībai un pārvaldībai - iekārtas, programmatūra un tīkla komponentes. Tās ļauj veikt trīs IT pamatfunkcijas: skaitļošanu jeb datu apstrādi, datu glabāšanu, datu pārraidi. Agrāk katrai no šīm funkcijām bija paredzētas specializētas iekārtas un programmatūra.

Tradicionālā infrastruktūra

Tradicionālajā infrastruktūrā skaitļošanas, datu glabāšanas un pārraides funkcijas ir nodalītas, un tās nodrošina atsevišķas šiem mērķiem paredzētas iekārtas.

Šīs iekārtas iegādājas un pārvalda vai nu pats uzņēmums, vai ārējais pakalpojumu sniedzējs, nodrošinot uzturēšanas vajadzībām aprīkotas telpas.

Tradicionālo infrastruktūru parasti raksturo trīs slāņu struktūra:

  • skaitļošanas slānis, kura funkcijas veic serveri,
  • datu krātuve, ko veido atmiņas apgabalu tīkls (SAN) un tā komutatori,
  • tīkla iekārtas – komutatori, hipervizori virtuālo mašīnu pārvaldībai.

Lai gan sākotnēji vienkārša un ērta, tradicionālā infrastruktūra, palielinoties prasībām, var strauji kļūt dārga, jo tās darbībai nepieciešama vērtīga, funkcionāli nodalīta aparatūra, decentralizēta pārvaldība un atsevišķām iekārtām - arī fiziskā telpa.

Programm-definēta infrastruktūra (SDI)

Attīstoties tehnoloģijām un palielinoties skaitļošanas jaudai, ir kļuvis iespējams izmantot vienkāršākas un universālākas aparatūras komponentes un infrastruktūras sarežģītību pārvaldīt ar programmatūru. To sauc par Software Defined Infrastructure (SDI) jeb programmdefinētu infrastruktūru, kur ne tikai skaitļošanas, bet arī datu glabāšanas un tīkla funkcijas tiek realizētas un pārvaldītas ar programmatūras palīdzību.

Tiek izveidota dinamiska infrastruktūra, kuru viegli uzturēt un vienkārši centralizēti pārvaldīt. SDI ļauj ne tikai pilnvērtīgi pārvaldīt resursus, bet arī efektīvi novērst vienu no lielākajām IT problēmām - mērogojamību un krātuves resursu palielināšanu, pieaugot IT vajadzību pieprasījumam. Programmdefinēta funkciju īstenošana ļauj risinājumu vieglāk paplašināt. Tas kļūst finansiāli izdevīgāks, jo jāuztur mazāks iekārtu skaits, tās var izmantot universālāk un bieži vien nav vajadzības iegādāties jaunas.

Mākoņa infrastruktūra

Mākoņa infrastruktūra paplašina programmdefinētas infrastruktūras pieeju un sniedz vēl lielākas iespējas salīdzinoši vienkārši paplašināt vai samazināt infrastruktūru atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, tostarp vairākās ģeogrāfiski attālinātās vietās. Infrastruktūras pārvaldības darba automatizācijas līmenis palielinās kvantitatīvi un kvalitatīvi. Mākonī to sauc par orķestrēšanu (orchestration).

Mākoņa infrastruktūra dod iespējas tās lietotājam vēl vairāk abstrahēties no iekārtām un to pārvaldības, izmantot tehnoloģijas nevis kā produktu, bet kā pakalpojumu un tādējādi vairāk koncentrēties uz savu pamatbiznesu.

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra Informācijas tehnoloģiju infrastruktūra

Mākoņu veidi

Atkarībā no tā, kam pieder un kas pārvalda mākoņa infrastruktūrai nepieciešamās iekārtas, izšķir vairākus mākoņu veidus - publiskais, privātais, hibrīdmākonis, federētais mākonis.

Mākoņu veidi Mākoņu veidi

Publiskais

mākonis

Publiskā mākoņa skaitļošanas resursus plašai auditorijai piedāvā trešās puses pakalpojumu sniedzēji ar publiskā interneta starpniecību. Klientiem tiek dota iespēja izvēlēties un nomāt šos pakalpojumus sev vajadzīgajā apjomā.

Publiskā mākoņa priekšrocība ir operatīvo izmaksu samazinājums, jo tiek maksāts tikai par to, kas tiek lietots, nav jāalgo IT personāls, jāiegādājas un jāuztur lokālā fizisko iekārtu un programmatūras infrastruktūra. Publiskais mākonis ir ātri ieviešams, un piedāvā vienkāršu un gandrīz bezgalīgu mērogojamību.

Izvēloties publisko mākoni, jārēķinās ar zināmu atkarību no pakalpojuma sniedzēja, pakalpojumu cenas pieaugumu, palielinoties nepieciešamo datu apjomam, maksa par izejošo datu plūsmu, ko iepriekš ne vienmēr var plānveidīgi paredzēt, un citiem standartizētu risinājumu ierobežojumiem.

Publisko mākoņu piemēri: Google Cloud, Microsoft Azure, AWS.

Privātais

mākonis

Privātais mākonis nodrošina mākoņpakalpojumu sniegšanu vienas organizācijas ietvaros ar interneta vai iekšējā tīkla starpniecību. Tam nepieciešama fiziskā infrastruktūra, kas atrodas uzņēmumā vai pie ārpakalpojumu sniedzēja. Atbildība par privātā mākoņa pārvaldību un izmaksām būs paša uzņēmuma vadības un IT nodaļas rokās, lai gan tā uzturēšanu var nodrošināt IT ārpakalpojuma sniedzējs.

Privātais mākonis ļauj transformēt uzņēmuma esošo infrastruktūru un piedāvāt tās pašas priekšrocības un lietotāju ērtības, ko publiskie mākoņi, arī tām funkcijām, kuras tradicionāli tiek uzturētas uzņēmuma iekšienē. Visiem uzņēmuma datiem un lietotnēm var piekļūt attālināti no dažādām ierīcēm.

Salīdzinot ar publisko mākoni, uzņēmumam būs lielāka kontrole un elastīgākas izmantoto pakalpojumu pielāgošanas iespējas. Tas nozīmē augstāku drošības un privātuma līmeni, kas īpaši svarīgi ir uzņēmumiem, kas darbojas regulētās nozarēs.

Privāta mākoņa ieviešana sākotnēji prasīs vairāk laika, pārveidojot esošo infrastruktūru vai ieviešot jaunu, kā arī būs nepieciešami iekārtu, personāla un pārvaldības resursi.

Privāto mākoņu piemēri: VMware Cloud, IBM/RED Hat Cloud, OpenStack, Flex Cloud

Hibrīd-

mākonis

Hibrīdmākonis ir publisko mākoņu un privāto mākoņu kombinācija, kas ļauj koplietot datus un lietotnes starp abām mākoņu vidēm. Šāds risinājums samazina atkarību no pakalpojumu piegādātāja un nodrošina iespēju dinamiski izmantot dažādus alternatīvus mākoņrisinājumu piedāvājumus un izvēlēties izdevīgākos. Uzņēmums var efektīvāk izmantot savus IT aktīvus, izvairoties no augstākām licenču un abonēšanas maksām. Hibrīdrisinājums ļauj aizsargāt uzņēmējdarbībai kritiskas lietotnes, privātā mākoņa vidē.

Efektīva hibrīdmākoņa izmantošana ļauj apmierināt strauju īstermiņa resursu pieprasījumu bez ilgtermiņa ieguldījumiem. Hibrīdā skaitļošana ir platforma, kas piedāvā labāko no abām pasaulēm, jo nodrošina piekļuvi visām mākoņdatošanas priekšrocībām - elastībai, mērogojamībai un izmaksu efektivitātei, kas apvienota ar iespējami augstāko drošības līmeni.

Federētais

mākonis

Šis mākoņa veids apvieno vairāku ģeogrāfiski izkliedētu organizāciju resursus savstarpēji savienotās mākoņa vidēs. Federētais mākonis ļauj pārvaldīt infrastruktūru centralizēti vai decentralizēti un darbināt to ne tikai publiskā mākoņa nodrošinātāja vidē, bet arī citu mākoņpakalpojumu sniedzēju un trešo personu datu centros.

Malas (Edge)

skaitļošana

Tehnoloģijas strauji attīstās un piedāvā biznesam arvien jaunas iespējas. Piemēram, mākslīgā intelekta risinājumiem vai lielo datu analītikai, ko uzņēmumi izmanto operatīvu lēmumu pieņemšanai, ir nepieciešama liela skaitļošanas jauda, un rezultāts jānodrošina ātri. Datorredzes vai dabiskās valodas tulkošanas risinājumos datora reakcijai jāseko momentā.

Bieži vien ir pārāk riskanti šādas lietotnes izvietot publiskajā mākoni, jo internetā grūti garantēt datu pārraides ātrumu un stabilitāti. Tādēļ pieaug pieprasījums pēc ātras skaitļošanas tuvu patērētājam. Šo principu sauc par edge, latviski - malas jeb tuvo skaitļošanu. To realizē dažādos veidos, sākot ar skaitļošanas mezgla iebūvēšanu biznesa platformā, piemēram, ražošanas līnijā vai dronā, līdz ļoti tuvu novietotam un konkrētajai vajadzībai labi pielāgotam privātajam mākonim. Ja pārējās biznesa funkcijas izdevīgāk nodrošināt publiskajā mākonī, tad izmanto hibrīdmākoņa risinājumus.

Mākoņdatošanas pakalpojumu modeļi

Ir trīs galvenie mākoņdatošanas pakalpojumu modeļi – infrastruktūra kā pakalpojums (IaaS), platforma kā pakalpojums (PaaS) un programmatūra kā pakalpojums (SaaS). Katrs no šiem modeļiem definē atbildības jomas starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju.

SaaS

Programmatūra kā pakalpojums (SaaS) nodrošina piekļuvi produktiem, kurus izstrādā un pārvalda programmatūras ražotāji. Piekļuve izvēlētajai programmatūrai ļauj pakalpojuma saņēmējam koncentrēties tikai uz produktu izmantošanu, jo par to nodrošināšanu, uzturēšanu un atjaunināšanu ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs. Ierasts SaaS piemērs ir e-pasta vai datu rezerves kopēšanas risinājumi, kad uzņēmums glabā un pārvalda informāciju, nedomājot par programmatūras atjauninājumiem, serveru vai operētājsistēmu uzturēšanu, kas nepieciešama, lai risinājums darbotos.

PaaS

Platforma kā pakalpojums (PaaS) dod iespēju piekļūt un izmantot iekārtas un platformas, ko piedāvā platformas pakalpojuma sniedzējs. PaaS pakalpojuma sniedzējs nodrošina piekļuvi nepieciešamajai infrastruktūrai – virtuālajām un fiziskajām iekārtām, tīkliem, krātuvei, bet papildus arī operētājsistēmām, starpprogrammatūrai un datu bāzu pārvaldības programmatūrai ļaujot pakalpojuma saņēmējam  koncentrēties uz tam nozīmīgo lietotņu pārvaldību un izstrādi, neveltot laiku infrastruktūras uzstādīšanai un konfigurēšanai.

IaaS

Infrastruktūra kā pakalpojums (IaaS) veido pamatu uzņēmuma mākoņa tehnoloģiju izvietošanai. Tas ļauj pēc pieprasījuma iegūt piekļuvi galvenajiem IT infrastruktūras resursiem – serveriem, virtuālajām vai fiziskajām iekārtām, tīkliem un krātuvei. IaaS mūsdienīgā veidā elastīgi nodrošina piekļuvi infrastruktūras resursiem, kurus var pielāgot uzņēmuma datu apstrādes un uzglabāšanas vajadzībām.  Tipisks IaaS risinājums apvienos virtuālās mašīnas un disku krātuves. Katrs atsevišķs elements tiek pielāgots, lai atbilstu uzņēmuma vajadzībām.

Atbildību sadalījums starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju

Uzņēmumā

pārvaldīta infrastruktūra

IaaS

Infrastruktūra kā pakalpojums

PaaS

Platforma kā pakalpojums

SaaS

Programmatūra kā pakalpojums

Lietotnes

Dati

Izpildlaiks

Starp-programmatūra

Operētājsistēma

Virtualizācija

Serveri

Datu krātuve

Tīklošana

Lietotnes

Dati

Izpildlaiks

Starp-programmatūra

Operētājsistēma

Virtualizācija

Serveri

Datu krātuve

Tīklošana

Lietotnes

Dati

Izpildlaiks

Starp-programmatūra

Operētājsistēma

Virtualizācija

Serveri

Datu krātuve

Tīklošana

Lietotnes

Dati

Izpildlaiks

Starp-programmatūra

Operētājsistēma

Virtualizācija

Serveri

Datu krātuve

Tīklošana

Pārvaldāt jūs
Pārvalda citi